İçeriğe geç
Ana Sayfa » Kullanım sözleşmesi

Kullanım sözleşmesi

geographika.com websitesini ziyaret etmektesiniz. Ziyaret ettiğiniz bu site, internet kullanıcısının aşağıdaki sözleşme koşullarını kabul etmesi halinde kullanımına sunulmuştur.

İş bu sözleşmenin konusu, kullanıcı / ziyaretçinin web sitesini kullanarak veya GEOGRAPHIKA tarafından sunulacak olan satış, servis, mali işlemler, bilgilendirme sistemi ve bilgilerin güncellenmesi hizmetlerinden elektronik ortamda faydalanmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlenmektir. Siteyi kullanmadan ve hizmet satın almadan önce bu sözleşmenin tamamını okuyunuz. Geographika web sitesini ziyaret ederek ve/veya üyesi olarak, kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen veya web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişimi ve kullanımı derhal durdurmalısınız. “geographika.com” bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Tanımlar

HALİÇ TURİZM SEYAHAT VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ : A grubu seyahat acentesi işletme belgeli HTC Turizm Seyahat Acentesi’nin sahibi statüsündeki tüzel kişi. (Kısaca Haliç Turizm olarak anılacaktır)

HTC TURİZM SEYAHAT ACENTESİ: Mülkiyet durumu yukarıda belirtilmiş olan A Grubu Seyahat Acentesi (Kısaca HTC Turizm olarak anılacaktır.)

GEOGRAPHIKA: Turistik hizmetlerini HTC Turizm’in sağladığı, Haliç Turizm’e ait tescilli turizm markası.

KULLANICI / ZİYARETÇİ: İş bu Web sitesini herhangi bir amaçla kullanan gerçek veya tüzel kişi

WEB SİTESİ: Haliç Turizm’e ait tescilli marka GEOGRAPHIKA’ya ait geographika.com adresinde internet ortamında kullanıma sunulan servis bütünü.

Fikri Mülkiyet Hakları

geographika.com Web Sitesi’nin sahibi Haliç Turizm’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, resimler, markalar, slogan, makale, fotoğraf, doküman, işaret ve benzerleri ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar, sayfadüzeni ve işbu web sayfasının sunumu Haliç Turizm’in mülkiyetindedir. Haliç Turizm’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi biçimsel yapısı ve software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

Web Sitesi İçeriği ve Değişiklik Yapma Hakkı

Haliç Turizm, web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak, web sitesindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Haliç Turizm tarafından, Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Haliç Turizm web sitesi içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı geographika.com sitesi’ne ve sahibi Haliç Turizm’e sorumluluk yüklenemez.
Haliç Turizm işbu web sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı geographika.com sitesi ve sahibi Haliç Turizm’e sorumluluk yüklenemez.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

geographika.com sitesine üye olan kullanıcı verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden ve yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların, işbu Web Sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından Haliç Turizm sorumlu tutulamaz.

geographika.com her an güncellenen bir site olmasına karşın, site üzerindeki tesis/tur bilgileri, fiyatlar, ödeme koşulları ve kampanyalar temsilidir. Tipografik ya da geç güncellemelerden kaynaklanan eksik ya da hatalardan Haliç Turizm sorumlu tutulamaz. Yapılan rezervasyonlarda her ürün ve ürün sağlayıcının kendi koşulları geçerlidir. Kullanıcı, bu ürünlerden herhangi birine rezervasyon yaptırmak isterse, rezervasyon yaptırdığı ürünün ait olduğu ürün sağlayıcının rezervasyon anındaki koşullarını kabul etmiş sayılır. TürkTelekom hatları, uydu bağlantıları, internet servis sağlayıcılar gibi internette işlem yapmayı sağlayan hatlarda, bağlantılarda ve sair teknolojilerde veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasında veya bunlarla yapılan iletişim ve taşıma sırasında meydana gelecek olan kaybolma, gecikme, silinme, hata, yanlış anlama veya mükerrer bildirimlerden Haliç Turizm hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Haliç Turizm, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Haliç Turizm kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talebe karşı sorumluluk kabul etmeyeceğini beyan etmiştir.

Haliç Turizm yapacağı her türlü bildirim için öncelikle kullanıcı/ziyaretçinin bildirdiği e-posta, telefon numarası vb. iletişim adreslerini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması kullanıcı/ziyaretçinin sorumluluğundadır. İnternet aracılığıyla Haliç Turizm’e iletilen her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), kullanıcı/ziyaretçiye veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı Haliç Turizm mülkiyetine geçecektir.

geographika.com web sitesinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, chat ve öneri-şikayet sayfalarındaki gönderilerin, tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından kullanıcı/ziyaretçi sorumlu olacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılar (Linkler)

geographika.com web sitesi üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Haliç Turizm link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Haliç Turizm dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Haliç Turizm’den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları kapsamında gerçekleşir, Haliç Turizm bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Haliç Turizm link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Gizlilik

Haliç Turizm, kullanıcı/ziyaretçi tarafından sunulan kişisel verileri (isim, elektronik posta adresi, iş ve ev adresi, telefon numarası, v.b.) hukuki ilişkisi bulunan firmalar dışındaki üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiç bir şekilde kullandırtmaz.

Haliç Turizm, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:
• Yayınlar/yazışmalar göndermek.
• Elektronik posta ile basın bültenleri veya reklam amaçlı bildirimler göndermek.
• Güncel fiyat ve ürün bilgisi göndermek.
• Sektörel uygulama ve yeniliklerden haberdar etmek.
• İstatistiksel bilgi olarak (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak.
Haliç Turizm web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla kullanılan diğer sitelerin, Haliç Turizm Gizlilik ilkeleri’ne uyacağını garanti etmez;

Diğer Hükümler

İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Haliç Turizm’in kullanıcı/ziyaretçinin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. Uyuşmazlık halinde Haliç Turizm kayıtları esas alınacaktır.

geographika.com sitesinin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Sitenin tüm hakları, sahibi statüsündeki Haliç Turizm Seyahat ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’ne aittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir