İçeriğe geç
Ana Sayfa » Mesafeli Tüketici Sözleşmesi

Mesafeli Tüketici Sözleşmesi

geographika.com Rezervasyon Şart ve Koşulları (Tüketici Sözleşmesi)

Aşağıdakiler, rezervasyonunuza dair şartlar ve koşullardır. Bu şart ve koşullar ile sözleşmeye bağlanacağınız için lütfen dikkatle okuyunuz. Bu şartlar, işbu sözleşmede belirtilen konu ile ilgili olarak Firma ve Müşteri arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta olup, bağlayıcı bir sözleşme niteliğindedir. İşbu sözleşmede belirtilenlerin dışında, yazılı veya sözlü herhangi diğer bir temsil, taahhüt, eski anlaşma veya hizmet tanımı bulunmamaktadır.

İşbu sözleşme, “Firma” olarak anılacak olan HALİÇ TURİZM SEYAHAT VE ORGANİZASYON TİCARET LTD. ŞTİ‘nin sahibi olduğu HTC Turizm Seyahat Acentası ‘ nın markası Geographika ile yapılmıştır. Herhangi bir tur/paket tur rezervasyonu yapmak suretiyle, söz konusu kurulan ilişkinin işbu şart ve koşullar, iptal politikası ve sorumluluk tahdidi çerçevesinde gerçekleşeceğini kabul etmektesiniz. İşbu şart ve koşullar haklarınıza etki edecek ve tüm anlaşmazlıklar kapsamındaki çözümler için geçerli hukuku ve mahkemeyi belirleyecektir.

1. SÖZLEŞME

Rezervasyon yaptırmak isteyen tüm bireyler işbu şart ve koşulları dikkatlice okumuştur. Firmanın kendisi veya mümessili vasıtasıyla herhangi bir rezervasyon yaptırmak suretiyle, kendiniz ve yaşı küçük veya engelli bireyler de dahil olmak üzere rezervasyonda adı geçen tüm bireyler adına işbu şart ve koşullara bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Yapılan herhangi bir rezervasyon, yalnızca Firma tarafından herhangi bir onay faturası veya e-postanın gönderildiği tarihten itibaren kabul edilmiş ve geçerli sayılır. Bu durumda Firma ile Müşteri arasındaki Sözleşme meşruiyet kazanır.

Bu andan itibaren rezervasyonda adı geçen herkes “Müşteri” olarak anılacak olup, “Müşteri” adıyla yapılan tüm atıflar söz konusu kişileri kapsayacaktır. “Taşıyıcı”, taşıma işini gerçekleştirn tüzel kişi veya bu tüzel kişinin alt işverenleridir. (Atina Konvansiyonunda yer alan tanım doğrultusunda).

“Taşıma Koşulları”, deniz, kara, demiryolu veya hava yolu olmak üzere taşıyıcı tarafından sağlanan ulaşım biçimidir. Taşıma koşulları talep doğrultusunda sağlanmakta olup, işbu anlaşma ile doğrudan ilişkilidir. Firmanın ölüm, bireysel yaralanma, eşyaların kaybolması ve/veya zarar görmesi kapsamındaki yükümlülükleri, Atina, Varşova veya Montreal Konvansiyonları gibi uluslar arası konvansiyonlarla sınırlı olabilir.

“Sözleşme”, Firma veya yetkili acentası tarafından Müşteriye gönderilen onay faturası ile kanıtlanan tur veya paket tur ile ilgili olarak Firma ve Müşteri arasında yapılmış olan anlaşmadır.

“Münferit Tur ” Bağımsız ve Kişiye Özel olarak broşürdeki seçeneklerden herhangi birine rezervasyon yapılmasıdır. Sunulan hizmetler rezervasyon onayında belirtilen turlar / paket turlar ve gemi yolculuklarından oluşmaktadır.

“Paket Tur”, ulaştırma , konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte herşeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren turdur. Söz konusu pakete, fiyata dahil olmayan ekstra turlar ve transfer üceti dahil değildir. Münferit turlar da paket tur olarak değelendirilir.

“Liman turu”, bir gemi yolculuğunun “her şey dahil” fiyatının dışında kalan, kıyıda gerçekleştirilen herhangi tur, gezi veya faaliyeti kapsamakta olup, gemiye çıkma esnasında veya rezervasyondan sonra veya kalkıştan önce Firma tarafından gemide satışa sunulan faaliyetlerdir.

“Ekspedisyon ve Gemi Turu” özel bir amaç için çıkılan uzun yolculuk ve/veya Gemi ile çıkılan ve tur süresinin önemli bölümü gemide geçen faaliyetlerdir.

2. SAĞLIK FORMU

Seyahat ile doğrudan ilgili olması sebebiyle tüm Müşterilerin Sağlık Bilgisi formunu okuması ve anlaması zorunludur. Müşterilerden formu okumaları ve anlamaları istenir. Müşterilerin fiziksel ve zihinsel olmak üzere seyahate uygunlukları kapsamındaki tüm sorular, doktorlarının onayına tabidir. Firma sağlık ile ilgili herhangi bir danışmanlık sağlayamaz. Sağlık Formunda belirtilenler kapsamında önceden sağlık sorunları olan Müşteriler, nihai ödeme ile birlikte işbu sözleşme ekinde belirtilen imzalı sağlık formunu Firmaya sunmalıdırlar. Gemi seyahatine katılan tüm Müşteriler, nihai ödeme ile birlikte sözleşmenin ekinde belirtilen imzalı Sağlık formunu Firmaya sunmalıdırlar. Müşteriler, gemi seyahati kapsamındaki varış yerlerinin uzak, izole ve sağlık tesislerinden uzak olduğunu kabul ederler. Bununla beraber Müşteriler, söz konusu formun açık ve dürüst bir şekilde doldurulmasının herhangi bir acil durumda tüm ilgililere yardımcı olacağını kabul ederler.

Müşteri sağlık formunu dürüst ve eksiksiz bir şekilde doldurmalı, sağlık geçmişi ile ilgili tüm bilgileri eklemelidir. Firma sunulan bilgileri değerlendirmeli, yayınlanmış olan Gizlilik Politikası çerçevesinde muhafaza etmelidir. Firma sunulan herhangi bir bilgiyi sorgulama ve belirli konuların açıklığa kavuşması amacıyla bilgi talep etme hakkını saklı tutar. Müşterinin fiziksel veya zihinsel olarak seyahate uygunluğu ile ilgili Firma ve Müşteri arasında herhangi bir anlaşmazlık olması halinde, masraflar Müşteriye ait olmak üzere konu bir sağlık uzmanına danışılacaktır.

Firma, makul sağlık sebepleriyle herhangi bir Müşterinin katılımını reddet hakkını me saklı tutar. Herhangi bir Müşterinin rezervasyonunu gerçekleştirmesi fakat işbu sözleşmede belirtilen nihai ödeme süresi itibariyle belirtilen sağlık formunu herhangi bir sebeple doldurmaması halinde, Firma söz konusu rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutar ve ilgili ücret iptal koşulları uygulanır.

3. SAĞLIK KOŞULLARI VE ÖZEL KOŞULLAR

Müşteri, seyahate uygunluk veya herhangi sağlık koşulunu etkilemesi muhtemel tüm sağlık sorunlarını, hamilelik, engellilik veya herhangi diğer zihinsel ve fiziksel durumunu Firmaya bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu bilgilerin Firmaya verilmemesi, Müşterinin seyahatten ihraç edilmesi ile sonuçlanabilir. Seyahatin iptalini gerektiren bu bilgilerin Firmaya beyan edilmemesi halinde, Müşterinin yapmış olduğu tüm ödemeler irad kaydedilir. Bazı seyahatler yaş, hareket, engellilik, hamilelik veya zihinsel veya fiziksel koşullar sebebiyle Müşteriler açısından uygun olmayabilir. Bu durumun rezervasyon öncesinde değerlendirilmesi Müşterinin sorunluluğundadır. Firma, hamilelik süresi 24 haftayı geçmiş olan bayan yolcuları veya belirli koşulardaki Müşterileri taşımayı reddedebilir.

Firma, yazılı olarak taahhüt etmediği sürece herhangi bir özel tesis sağlamak durumunda değildir. Firma, beslenme koşulları da dahil olmak üzere müşterilerin özel taleplerini karşılamak adına elinden geleni yapacak olup, öte yandan, bu tip talepler sözleşmenin herhangi bir bölümünü kapsamamakta ve bu sebeple Firmanın bu gibi talepleri yerine getirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sağlık tesisi ülkeden ülkeye değişmekte olup, Firma standart sağlık hizmetleri kapsamında herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Çocuklarla Seyahat Etme: Firmanın sunduğu tüm seyahatlere ilişkin yaş sınırlaması 18’dir.18 yaşında altındaki tüm katılımcılar ebeveynlerinin onayını içeren Ebeveyn Rıza Formu’nun firmaya sunulması ile tura kabul edilir. Her türlü katılım seyahatlerde 18 yaş altı birey sayısını sınırlandırma yetkisini saklı tutan Firma’nın değerlendirme ve onayına tabidir. Çocuğa eşlik eden yetişkinin çocuğun ebeveyni olmaması veya ebeveynlerin boşanmış olması halinde, ebeveyn veya yasal vasi tarafından bir “Ebeveyn Rıza Formu” (veya Firma tarafından talep edilen diğer evraklar) imzalanmalı ve kalkış öncesinde Firmaya sunulmalıdır.

Denizaşırı Seyahatlerde Çocuklarla seyahat etme: Firma 10 yaşın altındaki çocukları kabul etmemekte ve gemide bulunan 18 yaş altı birey sayısını sınırlandırma yetkisini saklı tutmaktadır. Seyahat esnasında yetişkinlerin çocuklara oranı, iki çocuk başına bir yetişkin ve dört çocuk başına iki yetişkindir (17 yaş ve altı). Çocuğa eşlik eden yetişkinin çocuğun ebeveyni olmaması veya ebeveynlerin boşanmış olması halinde, ebeveyn veya yasal vasi tarafından bir “Ebeveyn Rıza Formu” (veya Firma tarafından talep edilen diğer evraklar) imzalanmalı ve seferden öncesi Firmaya sunulmalıdır.

4. PARA BİRİMİ

Firma Euro (EUR) ve ABD Doları (USD) olmak üzere 2 küresel para birimi üzerinden satış yapmaktadır. Rezervasyon yaptıran Müşterilere uygulanacak kurlarda T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru baz alınacaktır.

5. DEPOZİTOLAR

(a) Paket Tur ve Münferit Turlar :

Rezervasyon esnasında her tur için ve kişi başı olmak üzere, iadesi mümkün olmayan tur bedeli üzerinden 250€ oranında depozito ücreti tahsil edilir. Turun kalkış tarihine 60 gün ve daha az kala tur toplam bedelinin tamamı tahsil edilir. Söz konusu depozito ücreti ve sağlık formu, Firmaya veya yetkili acentesine rezervasyon sırasında gönderilmelidir. Münferit turlarda ise, daha yüksek miktarda depozito ücreti veya ödemenin tamamının rezervasyon anında yapılmasını gerekebilir. Depozito ücretinin işbu maddede belirtilen miktardan farklı olması halinde, bu durum rezervasyon esnasında faturada belirtilecektir.

(b) Ekspedisyon ve Gemi Turları:

Rezervasyon esnasında her tur için ve kişi başı olmak üzere, iadesi mümkün olmayan tur bedeli üzerinden 750€ oranında depozito ücreti tahsil edilir. Rezervasyonun kalkıştan 90 gün önce veya daha erken yapılması halinde ise, ücretin tamamı tahsil edilir. Söz konusu depozito ücreti ve sağlık formunun Firmaya veya yetkili acentesine gönderilmesi gerekmektedir.

(c) Ömür Boyu Depozito:

Müşterinin rezervasyonu iptal etmesi halinde, işbu sözleşmede yazılı şartların gerçekleşmesi halinde 5(a) veya 5(b)de belirtilen depozito ücreti, işbu şart ve koşullar çerçevesinde Firma tarafından “Ömür Boyu Depozito” olarak alı konulur. Ömür Boyu Depozitonun son kullanma tarihi yoktur ve ilerideki herhangi bir tur için kullanılabilir. Ömür Boyu Depozitonun herhangi bir nakit değeri bulunmamakta olup, herhangi bir teklif, indirim veya promosyon kapsamında kullanılamaz. Her tur için yalnızca bir ömür boyu depozito kullanılabilir. Ömür boyu depozito başka bir müşteriye devredilebilir veya hediye edilebilir, ancak bu gibi durumlar yalnızca yeni rezervasyonlar için geçerlidir tur katılan bir başka katılımcıya devredilemez. Tüm Ömür Boyu Depozitolar, iptal edilenin mudili veya daha yüksek değere sahip turlar için kullanılır.

6. NİHAİ ÖDEME PLANI / REZERVASYONUN KABULÜ / MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Paket Tur ve Münferit Turlar :

a) Nihai Ödeme:

Firma, Müşteriye ait rezervasyonu yazılı olarak onaylamalıdır. Firma tarafından onaylanmayan rezervasyon kesinleşmemiştir. Nihai ödeme ile ilgili detaylar için onay faturasını ve/veya onay e-postasını kontrol etmek müşterinin görevidir.

Tur ücretinin geri kalan kısmı, rezervasyon yapılan ilk turun kalkış tarihinden 60 gün önce ödenecektir. Ödeme tarihi itibariyle ödemenin tamamının yapılmaması halinde, ücretler ve yerler garanti edilemez. Rezervasyon yapılan ilk tura ilişkin ödemenin, kalkış tarihinden 60 gün veya daha kısa süre önce yapılması halinde, ücretin tamamı rezervasyona ilişkin onay sırasında ödenektir. Ücretin, rezervasyonun onaylanması itibariyle ödenmemesi halinde, Firma Müşteriye ilişkin rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutar. Münferit turlarda ise, daha yüksek miktarda depozito ücreti veya ödemenin tamamının rezervasyon anında yapılmasını gerekebilir. Ödemenin tamamına ilişkin miktarın işbu maddede belirtilenden farklı olması halinde, bu durum fatura üzerinde belirtilecektir.

(b) Müşteri Bilgileri:

Firmanın Müşteriye ilişkin seyahat düzenlemelerini onaylaması ve taahhüt etmesi için, Müşterinin tüm Müşteri Bilgilerini işbu sözleşme ekinde belirtilen nihai ödeme planı kapsamında sunması gerekmektedir. Müşterinin söz konusu bilgileri tur kalkış tarihinde önce sunmaması halinde, Firma söz konusu rezervasyonu ve ödenen ücretleri cezai şart olarak irad kaydetme hakkını saklı tutar. Müşterilere ilişkin talep edilen bilgilerin mahiyeti turdan tura değişmekte olup, rezervasyon sürecinde konu ile ilgili bilgi verilecektir.

(c) Kredi Kartı Tahsilatları:

Firma, kredi kartıyla yapılan ödemelere uygulanan hiçbir masraftan sorumlu olmayacak olup, üçüncü şahıslar tarafından tahsil edilen hiçbir ücreti geri ödemeyecek ve banka transferi esnasında oluşan masraflardan sorumlu olmayacaktır.

Deniz Aşırı Seyahatler

(a) Nihai Ödeme:

Firma, Müşteriye ait rezervasyonu yazılı olarak onaylamalıdır. Onaylanmayan rezervasyonlar kesinleşmiş sayılmaz. Nihai ödeme ile ilgili detaylar için onay faturasını ve/veya onay e-postasını kontrol etmek müşterinin görevidir. Tur ücretinin geri kalan kısmı, rezervasyon yapılan ilk turun kalkış tarihinden 90 gün önce ödenecektir. Rezervasyon yapılan ilk tura ilişkin ödemenin, kalkış tarihinden 90 gün veya daha kısa süre önce yapılması halinde, ücretin tamamı rezervasyona ilişkin onay anında ödenebilir. Ücretin, rezervasyonun onaylanması itibariyle ödenmemesi halinde, Firma Müşteriye ilişkin rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutar.

(b) Müşteri Bilgileri

Firmanın Müşteriye ilişkin seyahat düzenlemelerini onaylaması ve taahhüt etmesi için, tüm Müşteri Bilgilerinin kalkış tarihinden önce Firmaya beyan edilmemesi halinde, Firma söz konusu rezervasyonu ve ödenen ücretleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Müşterilere ilişkin talep edilen bilgilerin mahiyeti turdan tura değişmekte olup, bu durum rezervasyon formunda belirtilmektedir. Söz konusu Müşteri Bilgileri, pasaport numarası, pasaportun son kullanma tarihi, pasaportun verildiği yer ve tarih, doldurulmuş sağlık formu, pasaportta yazılı olan tam adınız, doğum tarihi, doğum yeri ve uyruğunuzla ilgili bilgileri kapsamaktadır (veya Firmanın talep ettiği diğer evraklar). Müşteri bilgilerinin firmaya geç bildirilmesi, istenek ek bilgilerin temin edilmemesi veya geç edilmesinden doğacak gecikmeler, değişiklikler ve diğer aksamalardan firma sorumlu değildir.

(c) Kredi Kartı Tahsilatları:

Firma, kredi kartıyla yapılan ödemelere uygulanan hiçbir masraftan sorumlu olmayacak olup, üçüncü şahıslar tarafından tahsil edilen hiçbir ücreti geri ödemeyecek ve banka transferi esnasında oluşan masraflardan sorumlu olmayacaktır.

7. TUR REZERVASYONUNUN MÜŞTERİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ

Müşteri tarafından yapılacak tüm iptallerin yazılı olarak Firmaya bildirilmesi gerekmektedir. İptal ücretleri, talebin Firma veya acenteye ulaştığı tarihe bağlı olarak belirlenir.

a) Paket Tur ve Münferit Turların İptali:

Toplam tur fiyatı üzerinden uygulanacak olan iptal ücretleri, sigorta, vize ücretleri hariç olmak üzere aşağıda belirtilmektedir:

i) Kalkış tarihinden 60 gün veya daha uzun süre kala iptal edilmesi halinde: Ödenen depozito bedeli Ömür Boyu depozito olarak saklı tutulur. Depozitonun tekrar kullanım hakkı sadece ilk rezervasyondaki tur fiyatı ve daha yüksek ücretli turlar için geçerlidir.

ii) Kalkış tarihinden 59 – 30 gün arası süre kala iptal edilmesi halinde: Rezervasyon yaptırılan hizmetlere ilişkin ücretin %50’si cayma tazminatı olarak tahsil edilir.

iii) Kalkış tarihinden 29 gün ve daha az süre kala iptal edilmesi halinde: Rezervasyon yaptırılan hizmetlere ilişkin ücretin %100’ü cayma tazminatı olarak tahsil edilir.

Münferit turlar ve özel ilgi turlarına ilişkin iptal politikaları işbu maddede belirtilen turlardan farklı olabilir, bu durumda iptal koşulları detayları web sitesindeki tur bilgileri bölümünde ve rezervasyon sırasında belirtilmektedir. Aksi belirtilmedikçe tüm tur ve paket turlarda iptal koşulları aynıdır.

b) Denizaşırı Turların İptali:

Toplam tur fiyatı üzerinden uygulanacak olan iptal ücretleri, sigorta hariç olmak üzere aşağıda belirtilmektedir:

1. Kalkış tarihinden 90 gün veya daha uzun süre kala iptal edilmesi halinde: Ücret Ömür Boyu

depozito olarak saklı tutulur.

2. Kalkış tarihinden 89 ila 60 gün önce iptal edilmesi halinde: Rezervasyon yaptırılan hizmetlere ilişkin ücretin %50’si cayma tazminatı olarak tahsil edilir.

3. Kalkış tarihinden 59 gün veya daha kısa süre kala iptal edilmesi halinde: Rezervasyon

yaptırılan hizmetlere ilişkin ücretin %100’ü cayma tazminatı olarak tahsil edilir.

8. TUR REZERVASYONUNUN FİRMA TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ

Firma, herhangi bir sebepten dolayı herhangi bir turu iptal etme hakkını saklı tutmakta olup, Mücbir Sebepler ve Firmanın kontrolü dışında gelişen olağanüstü koşullar haricinde hiçbir turu kalkış tarihinden 45 gün ve daha az gün kala iptal etmeyecektir (Denizaşırı turlar hariç )

Bir turun Müşteriden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı Firma tarafından belirlenen kalkış tarihinden önce iptal edilmesi halinde, Müşteri aşağıda belirtilen seçimlik haklarından birini kullanabilir. Müşteri talebini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

a) İptal edilen tur ayarında veya daha yüksek kalitede bir tura farkını ödeyerek rezervasyon yaptırmak;

b) Firmanın sağlayabilmesi ve müşterinin isteği halinde iptal edilen turdan daha düşük kalitede bir tura rezervasyon yaptırmak ve iptal edilen tur ile çıkılan tur arasındaki fiyat farkını firmadan tahsil etmek

c) Firmanın sağlayabilmesi ve müşterinin isteği İşbu sözleşme kapsamında ödenmiş tüm ücretleri iptalden itibaren 10 gün içerisinde geri almak.

Firma, vizeler, aşılar, iadesi olmayan uçuşlar veya demiryolu ulaşımı, iadesi olmayan otopark ücretleri, kazanç kaybı veya istifadeden yoksun olma sonucunda oluşabilecek hiçbir masraf ve kayıptan sorumlu olmayacaktır. Müşteriye ücret iadesi talep edilmesi, fakat Müşterinin iptal edilen turdan daha pahalı bir tura rezervasyon yaptırmayı talep etmesi halinde, Müşteri oluşacak fiyat farkını karşılamakla yükümlüdür.

Kalkış sonrasında, işbu sözleşme kapsamında turla ilgili olarak taahhüt edilen herhangi önemli bir hizmetin sunulmaması halinde Firma, turun sürekliliğinin sağlanması için gereken alternatif düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Herhangi alternatif bir düzenleme yapma imkanının

bulunmaması veya Müşterinin söz konusu alternatif düzenlemeleri kabul etmemesi halinde Firma, Müşteriye turun kullanılmayan hizmetleri karşılığında ücret iadesi yapacaktır. Turun mücbir sebepler veya firmanın kontrolü dışında gelişmeyen diğer sebeplerden dolayı iptal edilmesi veya önemli bir değişiklik yapılması halinde ise, Firma belirli durumlarda tazminat önerisinde bulunabilecektir. Önemli değişiklikler tur programı ve/veya geminin değiştirilmesi, tarihlerin değiştirilmesi, aynı kategoride olmak kaydıyla kabin veya otel konaklamasında yapılacak değişiklikleri kapsamamaktadır.

9. KULLANILMAYAN HİZMETLER

Turun isteğe bağlı olarak veya olmayarak sonlandırılması, hastalık, herhangi bir aile ferdinin vefatı, tura geç kalma veya isteğe bağlı olarak veya olmayarak turu tamamlayamama, turdan erken ayrılma gibi sebepler de dahil olmak üzere, kaçırılan veya kullanılmayan hizmetler karşılığında hiçbir indirim veya ücret iadesi yapılmayacaktır.

10. FİYATLAR VE EK ÜCRETLER

Yayınlanmış tur fiyatlarında artış veya azalma olabilir. Firma, diğer tüm hizmetler de dahil olmak üzere rezervasyon anında en güncel fiyatlara ulaşılmasını önermektedir. Firma, tur rezervasyonunun gerçekleşmesinden sonra fiyat artışı yapma hakkını saklı tutmakla beraber, belirlenen kalkış tarihinden önceki 30 gün içerisinde kesin satışın yapılmasından sonra herhangi bir artış yapamaz. Onay faturasının düzenlenmesinden sonra tur fiyatlarında gerçekleştirilecek olan herhangi bir artış; yakıt, ücretler, havalimanı vergisi veya diğer tüm resmi harçlar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar da dahil olmak üzere ulaşım masraflarına yansıtılacaktır.

Bu artışın toplam tatil ücretinin % 5’i veya daha azına karşılık gelmesi halinde Firma, söz konusu artışları tur maliyeti içerisinde kabul ederek yansıtmayacaktır. Öte yandan, söz konusu artışın %5 ’den fazla olması halinde Firma, artış oranını Müşteriye yansıtacaktır. Söz konusu artış oranının Müşterinin ödediği ücretin %7’sine veya daha fazlasına karşılık gelmesi halinde ise,

Müşteri:

(a) herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaksızın sözleşmeyi feshedebilir; veya

(b) fiyat değişikliğini kabul edebilir.

11. GEÇERLİLİK

Broşürlerde ve web sitesinde yer alan fiyatlar, broşürün basıldığı tarihte ve web sitesine gönderilen tarihte geçerli kurlar ve maliyetlere göre hesaplanmıştır. Firma, tur ücretlerinin tamamının ödenmesinden önce fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Ücretin tamamının ödenmesiyle turun baz fiyatı garanti altına alınır, fakat 10. maddede belirtilen ek ücretler geçerlidir. Tüm tarihler, planlar ve ücretler temsilidir.

12. ESNEKLİK

Müşteri, doğa ve macera temalı özel ilgi seyahatin önemli ölçüde esneklik gerektirdiğini ve Firmanın yapacağı makul değişikliklere izin verilmesi gerektiğini kabul eder.

Güzergah, program, tarihler, tesisler ve ulaşım şeklinin, hastalık, mekanik aksaklık, uçuş iptalleri, grev, siyasi çekişmelerden kaynaklanan olaylar, giriş ve sınırla ilgili sorunlar, güvenlik, kötü hava koşulları ve herhangi bir sebeple öngörülemeyen diğer nedenleri de içeren yerel koşullar sebebiyle tur öncesinde haber verilmek kaydıyla değiştirilebileceğini, tur esnasında ise haber verilmeksizin değiştirilebileceğini gayrikabili rucu kabul eder.

13. DEĞİŞİKLİKLER

(a) Firma tarafından yapılan değişiklikler:

Firma paket tur veya münferit turu reklamlarda belirtildiği şekilde sürdürmek için çaba harcayacak olup, gerekli görüldüğü taktirde Firma tarafından makul değişiklikler de yapılabilecektir. Firmanın önemli bir değişiklik yapması halinde Firma, mümkün olması halinde kalkıştan önce söz konusu değişiklikle ilgili olarak Müşteriyi haberdar edecektir. Sözü edilen önemli değişiklikler, üç günlük programın en az bir gününü etkileyecek değişiklikleri kapsamaktadır. Söz konusu önemli değişikliğin mücbir sebepler veya öngörülemeyen sebeplerden ötürü yapılması halinde, herhangi bir tazminat ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Öngörülemeyen nedenler ve yerel koşullara bağlı olarak programda bazı değişiklikler yapılabilir. Bu durum sonucunda programda yapılacak tüm değişiklikler Tur Operatörünün yetkisi dahilinde gerçekleşecek olup, doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak tüm masraflar Müşteriye ait olacaktır.

Kalkış öncesinde Firmanın önemli bir değişiklik yapması ve bu durumu Müşteriye bildirmesi halinde Müşteri:

(i) Her hangi bir cezai yaptırım uygulanmaksızın sözleşmeyi feshedebilir;

(ii) veya değişikliği kabul ederek tura devam edebilir.

(b) Firma tarafından Geminin değiştirilmesi:

Gemi seyahati ile ilgili düzenlemeler Firma tarafından aylar öncesinden yapılmaktadır. Nadiren de olsa, ticari veya operasyonel sebeplerden dolayı seyahatle ilgili bazı değişiklikler yapılabilmekte olup Firma, bu gibi değişiklikleri yapma hakkını her zaman saklı tutmaktadır. Seyahate veya Firmanın sunduğu Pakete dair önemli bir değişiklik yapılması halinde Firma, Müşteriyi veya acentesini programdaki değişiklik veya iptal konusunda yazılı olarak haberdar edecek, Müşteri ise:

i) değişikliği kabul etme;

ii) ve ya turu iptal etme ve ödediği tüm ücretleri geri talep etme hakkına sahip olacaktır.

Müşteri, değişikliğin tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde kararını Firmaya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Oluşacak doğrudan veya dolaylı herhangi zarardan Firma sorumlu tutulmayacaktır.

c) Müşteri tarafından yapılan değişiklikler:

Bir turun diğer bir tura aktarılması işlemi, kalkış tarihinden en az 60 gün öncesine kadar gerçekleştirilebilmekte olup (Denizaşırı turlarda 90 gün), Firmanın onayına tabidir. Bu gibi bir talebin Firma tarafından onaylanması halinde, Firma, ilk rezervasyon yaptırılan tur için ödenen depozito ücreti karşılığı kadar ücret tahsil etme hakkını saklı tutar. 60 gün ve daha az süre kala (Denizaşırı turlarda 120 gün) hiçbir aktarım talebi kabul edilmeyecektir. Bu durumda Müşterinin rezervasyonu iptal etmesi ve diğer tura rezervasyon yapması gerekmektedir. Müşteri yapılmış olan bir rezervasyonu sadece aynı sezondaki başka bir kalkış tarihine aktarabilir, gelecek sezonlara dair bir tarihe aktaramaz.

Bu gibi aktarım işlemleri iptal edilmiş sayılır ve iptal ücretlerine ilişkin düzenlemeler uygulanır. Müşteri, kalkış tarihine 60 günden daha fazla bir süre kala (Denizaşırı turlarda 90 gün) rezervasyon yaptırdığı isim (ler)de değişiklik yapabilir. İsim değişiklikleri kalkış tarihine 60 gün veya daha kısa bir süre kala değiştirilemez. Tüm isim değişiklikleri Firma onayına ve servis ücretine tabidir.

Bu gibi aktarım işlemleri ve isim değişikliklerinde uçak biletlerine ilişkin özel düzenlemeler bulunduğundan her türlü cezai şart, iptal ve müsait olmama durumu havayolu şirketlerinin insiyatifinde olup, tüketici tüm değişiklik ve aktarım işlemlerinden doğan her türlü masraf, ceza, vergi vs. ile sorumludur.

(d) Diğer Değişiklikler:

Herhangi bir rezervasyona yönelik olarak yapılacak tüm değişiklikler imkanlar dahilinde ve talep doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Değişikliklerin gerçekleştirilmesinden doğan tüm ek masraflar, servis ücretleri de dahil olmak üzere Müşteriden tahsil edilir.

14. UÇUŞ ÜCRETLERİ

Ücretler dahilinde belirtilmedikçe hiçbir tur uluslar arası veya herhangi diğer uçuş ücretini kapsamamaktadır.

(a) Fiyatlar :

Aksi belirtilmedikçe tüm fiyatlar Amerikan doları veya Euro para birimi üzerindendir. Firma, talep edilen seyahat tarihleri için o an IATA sisteminin sunduğu tüm fiyatları sunacaktır. Fiyatlar temsili ve havayolu şirketlerinin insiyatifinde olup, Firma ile ilgili herhangi bir fiyat yükümlülüğü ifade etmez. Firma bilet fiyatları üzerine hizmet bedeli koyma hakkını saklı tutar.

(b) Seçenekler:

Müşteri, Firmanın online sisteminden herhangi bir uçuşu opsiyonel olarak rezerve edebilir. Bu opsiyon, rezerve edilen yeri o iş günü için garanti altına alır. Opsiyonun iş gününün sona ermesini takiben onaylanmaması halinde ise, opsiyon geçersiz olarak kabul edilir.

(c) Fiyat değişiklikleri:

Firma, biletler düzenlenene kadar; sistem hatası sebebiyle uçuş fiyatlarının yanlış belirlenmesi, yakıt fiyatlarında artış, döviz kurlarında dalgalanma, hükümete ilişkin vergi artışları ve benzer sebepler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerçekleşen fiyat artışlarına paralel olarak fiyatlarda artış yapabilecektir.

(d) Ödemenin tamamı:

Rezervasyonun promosyon fiyatı üzerinden yapılması için, ödemenin tamamının Firmaya yapılması gerekmektedir. Seyahat düzenlemelerinin verilen fiyat üzerinden gerçekleştirilmesi, Müşterinin ödemenin tamamını yapması ile garanti altına alınır.

Müşterinin biletin düzenlenmesinden sonra herhangi bir iptal talebinde bulunması halinde, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliğinin iptal şartlarına yönelik mevzuat uygulanır.

(e) Değişiklikler & iptaller:

Aksi belirtilmedikçe, hava yolu biletleri düzenlendikleri andan itibaren kesin olarak değiştirilemez ve geri alınamaz. Biletlerin düzenlenmesinden önce yapılan değişiklikler Firmanın taktirine bağlı olup, servis bedeline tabidir.

(f) Uçuşun tekrar teyit edilmesi:

Firma, uçuş saatleri ve numaralarının en az 72 saat öncesinden tekrar teyit edilmesini ve doğrulanmasını tavsiye eder. Firma, biletlerin düzenlenmesinden sonra uçuş programı veya uçuş numaralarında gerçekleşecek hiçbir değişiklikten sorumlu değildir.

(g) Havayolu biletleri:

Uçuş biletleri, düzenlendikten sonra devredilemez ve yalnızca belirtilen tarih ve güzergah için geçerlidir. Uçak biletinin kaybolması halinde, yeni bilet düzenlenmesi sonucunda oluşacak masraftan ve oluşabilecek diğer değişikliklerden Müşteri sorumludur.

(h) Uçak, havaalanı ve havadan kaynaklanan gecikmeler:

Havayolu şirketi, havaalanı veya havadan kaynaklanan gecikmeler sonucunda oluşabilecek hiçbir ek masraf veya zarardan Firma sorumlu değildir. Bunun sonucu olarak Müşterinin aleyhine oluşan hiçbir ek masraf Firma tarafından geri ödenmez. Firma aynı zamanda, kendisinden kaynaklanmayan gecikmeler sonucunda kullanılmayan hiçbir uçak biletini de geri vermeyecektir.

15. RİSKLERİN KABUL EDİLMESİ

Müşteri, söz konusu turun doğası gereği bir macera turu olduğunu ve önemli ölçüde kişisel riskler içerdiğini kabul eder. Müşteri, işbu sözleşmeyle, benzer risklerin varlığını kabul etmekte olup, bu gibi risklerden kaynaklanacak herhangi bir zarar, yaralanma veya ölüm sonucunda Firma aleyhine herhangi bir dava talebinde bulunmayacağını ve yasal hakkını kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Turun başlamasından önce, Müşteriden aşağıdaki şekilde bir katılım formu imzalaması talep edilir:

“GEOGRAPHIKA ile seyahat etmenin yukarıda belirtilen ve alışılagelmiş tatillerde karşılaşılandan daha fazla risk (ve ödül) içerebileceğinin kabulüyle, bu macera gezisini tüm tehlikeleri ile kabul etmekteyim. Konaklama, ulaşım, güvenlik, hijyen, temizlik, sağlık imkanları, telekomünikasyon ve altyapı gelişiminin alıştığım veya normal bir tatilde görülen standartların altında olduğu coğrafi bölgelere seyahat ettiğimi gayrikabili rücukabul ve beyan etmekteyim. Çıktığım tur ile ilgili Geographika dosyasını okudum ve anladım, ve geçmişte yaşadığım sağlık sorunları ile ilgili tüm bilgileri Geographika temsilcileri ile paylaştım. Bütün bu riskleri ve yükümlülükleri, ve seyahatimle ilgili tüm sorumluluğu alığımı beyan ederim.”

Opsiyonel Faaliyetler

“Seyahatim esnasında, programın bir parçası olmayan faaliyetlerde bulunma ve ekstra turlara katılım imkanlarının olacağını kabul ederim. GEOGRAPHIKA’nin faaliyetlerin güvenliği ve niteliği, veya bağımsız olarak gerçekleştirilmeleri esnasındaki standartları konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul ederim . Aynı zamanda, bu gibi faaliyetlere kendi iradem dahilinde katıldığım taktirde geographika’nnn hiçbir şekilde sorumlu olmadığını da kabul ederim. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, bu gibi faaliyetlere katılmayı tercih edebilirim, bu durumda, olası tüm riskleri ve bu gibi opsiyonel faaliyetler kapsamında işbu feragatnamenin ve paragrafın uygulanacağını kabul ederim.”

Paket Deniz Seyahati dahilindeki otel, aktarım araçları ve benzer elemanlar, Firma tarafından yerel tedarikçiler yoluyla sağlanacak olup, söz konusu tedarikçiler yerel operatörler ve/veya alt yükleniciler olabilir. Yolculukların gerçekleştiği bazı ülkelerdeki hijyen, konaklama veya ulaşım koşulları, standardın veya Müşterinin kendi yaşadığı yerdeki beklediklerinin altında olabilir. Firma her zaman, saygın ve uygun tedarikçilerle çalışmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Tedarikçilerle ilgili şartlar ve koşullar uygulanacak olup, işbu sözleşme ile doğrudan ilgilidir. Bu şart ve koşullar, tedarikçinin sorumluluklarını sınırlayabilir veya hariç tutabilir. Firma yükümlülüğü, hiçbir tedarikçininkini aşmayacaktır.

Gemi Turu:

Bağımsız tedarikçilerden Firma veya Taşıyıcı sorumlu değildir. Gemi, bağımsız tedarikçi olarak çalışan güverte hizmet sağlayıcılarını taşımaktadır. Sundukları hizmet ve ürünler ekstra olarak tahsil edilir. Bu tedarikçilerin sundukları ürün veya hizmetin performansından Firma veya Taşıyıcı sorumlu değildir. Bu tedarikçiler doktor, sağlık personeli, kuaför, manikürcü, masöz, fotoğrafçı, animatör, fitness uzmanı, spa personeli, güzellik uzmanı, internet/bilişim personeli veya diğer temsilcilikler, sanat veya diğer müzayede görevlileri, dükkan sahipleri veya hizmet veren diğer kimseler olabilir.

Aşağıda yer alan 25. Maddede belirtilen sınırlamalar, tüm bağımsız tedarikçiler için geçerlidir. Bu tedarikçiler, hizmetlerini sunarken doğrudan Müşteri için çalışmaktadır. Bu gibi tedarikçilerin Müşterilere ürün ve hizmetlerini sunarkenki davranış veya tutumundan Firma veya Taşıyıcı sorumlu değildir.

Liman turu hizmeti sunanlar da dahil olmak üzere, bağımsız tedarikçiler hiçbir zaman Firmanın veya Taşıyıcının temsilcileri olarak davranamaz. Bu tedarikçiler ve davranışlarının kontrolü Firmaya veya Taşıyıcıya ait olmayıp, Firma veya Taşıyıcı bu tedarikçilerin faaliyetlerini üstlenmez veya desteklemez.

Bu tür faaliyetlerden faydalanan tüm Müşteriler, herhangi olası bir ölüm, bireysel yaralanma, hastalık, manevi zarar, psikolojik hasar veya kendi mülklerine gelebilecek tüm zarar ve hasarın tek sorumlusunun söz konusu hizmet sağlayıcı olduğunu kabul eder. Firma veya Taşıyıcı, söz konusu hizmet sağlayıcının faaliyetlerinden veya buna bağlı sonuçlardan hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

Liman turları, işbu sözleşmenin bir parçası değildir. Herhangi bir Gemi seyahatine rezervasyon yapıldıktan sonra Liman turu için yer ayırtılabilir. Rezervasyon yaptırılan tüm liman turları, yerel operatörler tarafından sağlanacaktır. Firma, ilgili ülkenin yerel kanun ve mevzuatına bağlı olan, isim sahibi ve uygun operatörler bulmak adına elinden gelen çabayı gösterecektir.

Liman turu operatörleri, Firmanın çalışanı, temsilcisi veya tedarikçisi değildir. Liman turu operatörlerinin hiçbir tutum ve davranışından Firma sorumlu değildir. Firma hiçbir şekilde liman turu düzenlememekte, organize etmemekte veya faaliyetlerini denetlememektedir. Tüm Müşteriler Liman turu için uygun sağlık koşullarına sahip olduklarından emin olmalıdır. Tüm liman turları, Liman Turu hizmet sağlayıcılarının belirlediği şartlar ve koşullara bağlıdır.

16. TUR LİDERİ

Turun güvenliğini ve selametini tehlikeye atabilecek tüm konularda, Firma tur lideri veya temsilcisinin kararı nihaidir. Müşteri rezervasyonu yaptırarak, tur liderini veya firma temsilcisinin yetkisini kabul etmektedir.

Müşteri her zaman, seyahat edilen tüm ülkelerin yasalarına, geleneklerine, döviz kanunlarına ve düzenlemelerine uyacaktır. Müşterinin, turdaki diğer insanların istifade haklarını etkileyecek sağlıkla ilgili veya diğer herhangi bir maruzatının olması halinde, rezervasyon esnasında Geographika’yı bilgilendirecektir.

Müşterinin yukarıda belirtilen koşulları yerine getirememesi, tur esnasında veya tur liderinin nazarında kanuna aykırı harekete etmesi veya Müşterinin davranışlarının diğer müşteriler arasında tehlike, huzursuzluk veya rahatsızlık yaratması halinde, Firma hiçbir yükümlülüğü olmaksızın Müşterinin seyahat düzenlemelerini iptal edebilir ve Müşteri, seyahat düzenlemelerinin feshedilmesinden dolayı kullanmadığı hizmetlerin veya ödediği ücretin iadesini talep edemez.

17. KALKIŞIN GARANTİ EDİLMESİ

Firma, geographika.com web sitesinde deklare ettiği tur tarihlerinden seçtiği kalkış tarihlerini garanti kalkış olarak belirleyebilir. Yeterli sayıda Müşterinin onayını takiben kalkış garanti altına alınacaktır. Öte yandan, bu kalkış garantisi Mücbir Sebeplere tabi olup, Firma, elinde olamayan koşullar sebebiyle söz konusu garantilenmiş varış bölgesini iptal edebilir. Bu sebeple oluşan herhangi dolaylı masraftan Firma sorumlu olmayacaktır.

18. SEYAHAT EVRAKLARI

(a) Müşteri, tur programı kapsamında giriş, çıkış ve seyahat için geçerli bir pasaporta (en az 6 ay daha geçerli olmalıdır) ve tüm vizeler, izinler, aşı sertifikaları ve sigorta poliçelerini içeren evraklara sahip olmalıdır.

Müşteri benzer tüm evrakları, vize ve izinleri turun başlamasından önce sağlayacağını kabul etmekte olup, herhangi eksik veya hatalı belgeden kaynaklanacak sorunlardan tek başına sorumlu olacaktır. Firma tarafından vizeler, aşılar, mevsim, kıyafet, bagaj ve özel donanım kapsamında verilen bilgiler tavsiye niteliğinde olup, hükümet yetkilileri gibi herhangi üçüncü şahıslar tarafından verilen hatalı veya yanlış bilgiden Firma sorumlu değildir.

(b) Geographika seyahat evraklarının düzenlenme işlemini hızlandırmak adına; makbuzlar, program ve faturalar gibi tüm seyahat evrakları, tam ödemenin yapılmasını takiben e-mail yoluyla gönderecek veya geographika.com sitesinden edinilebilecektir. Firma, evraklarını başka yollarla teslim almak isteyen Müşteriler için servis ücreti uygulama hakkını saklı tutar.

(c) En güncel tur programının dosyasına ulaılmasından ve evrakların Firma tarafından teslim edilmesinden sonra gerçekleşebilecek tüm değişikliklerden haberdar olmak amacıyla kalkıştan en az 72 saat önce web-sitesinin ziyaret edilmesi, Müşterinin sorumluluğundadır.

19. FİRMANIN KONTROLÜ DIŞINDAKİ ETKENLER (MÜCBİR SEBEPLER)

Firma; vizenin reddedilmesi, ölüm, vücut yaralanması, hastalık, hasar, kişiye veya malına gelebilecek diğer hasar ve zarar, doğrudan veya dolaylı olarak oluşan mali yükümlülükten sorumlu tutulamayacak olup, sözü edilen ölüm, vücut yaralanması, hastalık, hasar, kişiye veya malına gelebilecek diğer hasar ve zararın Firmanın elinde olmayan sebeplerden kaynaklanması halinde veya yeterli önlem alınmış olmasına rağmen Firmanın engelleyemeyeceği veya Firma veya tedarikçileri tarafından ön görülemeyen savaş operasyonları, mekanik arızalar, terörist saldırı tehdidi, halk ayaklanması, grev, lokavt, hükümet müdahalesi, siyasi çalkantı, arbede, isyan, hükümet baskısı, yangın, kötü hava gibi, olaylardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

20. SİGORTA

Müşterilerin, Firmayla seyahat ederken en az 30.000 Euro karşılığında sağlık sigortalarının olması zorunlu olup, bu sigorta bireysel yaralanma, sağlık giderlerini kapsamalıdır. Tur Lideri veya Firma temsilcisi tarafından talep edilmesi durumunda, Müşterilerin belirtilen meblağ karşılığında sigorta yaptırmış olduklarını poliçe veya ilgili evrakla kanıtlamaları gerekmektedir. Sigorta poliçesinin, herhangi olası hasar, yaralanma, gecikme veya olumsuzluk hali sonucunda oluşacak masraflar da göz önünde bulundurularak iptal ve kesintileri de kapsaması önemle tavsiye edilmektedir. Herhangi bir zarar, hırsızlık veya bireysel olarak veya bagajlarda meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Firma sorumlu değildir.

Gemi güvertesi, tren, otobüs veya Firmanın düzenlediği diğer toplu ulaşımlar esnasında, Müşteri tarafından kamusal bekleme salonları veya kamusal alanlarda başı boş bırakılmaları sebebiyle çalınan kişisel eşyaların iadesi mümkün değildir. Olağan aşınma ve diğer mücbir sebeplerden dolayı meydana gelen zararların iadesi mümkün değildir. Otelleri konaklama alanları, gemi, ulaşım araçları veya diğer taşıma araçları gibi Firmanın kullandığı tesislerde bırakılan eşya veya değerli eşyada meydana gelebilecek hiçbir hasardan Firma sorumlu değildir. Müşteri, sigortanın tur fiyatına dahil olmadığını ve ek ücret ödemek suretiyle sigorta yaptırmak zorunda olduğunu kabul eder. Müşteri seyahat sigortasını yaptırırken, sigorta acentesinin seyahatin mahiyetinden haberdar olduğundan emin olmalıdır.

21. İNDİRİMLER & PROMOSYONLAR

Tüm iskonto, promosyon ve fiyat indirimleri Firmanın taktiri dahilinde gerçekleştirilir. Firma zaman zaman belirli turlarda fiyat indirimi uygulayabilir. Söz konusu fiyat yeni rezervasyonlar için geçerli olup, halihazırda depozitosu ödenmiş rezervasyonlar indirimli fiyat kapsamına dahil edilmeyecektir ve eski fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Firma uygulamış olduğu indirimli fiyat ve promosyon kampanyalarını iptal etme, indirim ve promosyonlardan faydalanacak kişi sayısını belirleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Tüketici tarafından bir rezervasyon iptal edilerek elde edilen ömür boyu depozito hakkı, aynı tur programının indirim uygulanan bir başka kalkış tarihine aktarılamaz.

22. TALEP VE ŞİKAYETLER

Bir Müşterinin Firma ile ilgili şikayeti olması halinde, Müşteri, olumsuzlukların giderilmesi adına en kısa sürede Tur Liderini durumdan haberdar edecektir. Memnuniyetin sağlanmaması halinde, Firmanın konuyu düzeltme olanağı bulabilmesi adına Müşterinin tur esnasında Firma temsilcisi veya yerel ofisle irtibata geçmesi gerekmektedir. Tur esnasında hoşnutsuzluğun belirlenememesi halinde Müşterinin tazminat hakkı doğar. Memnuniyetsizliğin söz konusu yollarla tur esnasında giderilememesi halinde, yapılan tüm şikayetler, turun sona ermesinden sonraki 30 gün içerisinde yetkili acenteler vasıtasıyla veya doğrudan merkez ofisine yazılı olarak iletilmelidir. Belirtilen sürenin aşılmış olması halinde, Firma hiçbir başvuru ve talebi kabul etmez.

23. MÜŞTERİNİN SORUMLULUĞU

Müşteri, seyahat edeceği yerlerdeki siyasi, kültürel veya coğrafik koşulların, günlük hayatta karşılaştığından daha fazla risk, tehlike ve fiziksel zorlama içerdiğinin bilincindedir. Müşteri, Firmaya rezervasyon yaptırarak, potansiyel risk, tehlike ve zorlukların farkında olduğunu ve söz konusu seyahat koşullarındaki tüm riskleri üstlendiğini kabul etmektedir. Müşteri aynı zamanda, program dahilinde konaklama yapılan bölgenin gelenekleri, hava koşulları, fiziksel zorlukları ve yürürlükteki yasaları kapsamında da bilgi sahibi olmakla yükümlü olup, bölgeye varılmadan önce kendi ülkesinin elçiliği veya konsolosluğuyla temasa geçmesi tavsiye edilir.

24. EKSTRA TURLAR

Ekstra turlar işbu sözleşmenin bir parçası değildir. Müşteri’ye, Tur Lideri veya firma temsilcisi tarafından turun gidildiği bölgede ekstra turlar kapsamında destek sağlanması ve/veya ekstra tur satışı yapılması halinde, Firmanın söz konusu ekstra turlardan sorumlu olmadığını kabul eder. Müşteri işbu sözleşmeyle, söz konusu ekstralar dahilinde sunulan hizmetler sonucunda meydana gelebilecek zarar, istifadeden yoksunluk, olumsuz durum ve yaralanmalar kapsamında Firmayı sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Ekstra turlar, Geographika web sitesinden satın alınan tur programı, voucher ve web sitesinin “fiyata dahil olan hizmetler” kısmında belirtilen hizmetlerden farklı tüm turları, ayrıca bedelinin gidilen ülkedeki yerel seyahat acentesi, rehber, firma temsilcisi veya 3. bir kişiye ödendiği tüm turları kapsamaktadır.

25. YÜKÜMLÜLÜK

İşbu sözleşmede belirtilen hizmetlerin; tamamen Müşteriden, öngörülemeyen ve engellenemeyen sebeplerden veya işbu sözleşme hükümleri dahilinde sunulacak hizmetlerle bağlantısı olmayan üçüncü şahısların dahlinden kaynaklanan ve Firma ve ilgili tedarikçinin kontrolü dışında ve öngörülemeyen sebepler sonucunda meydana gelen, tüm önlemlerin Firma veya ilgili tedarikçi tarafından alınmış olmasına rağmen mücbir sebepler de dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere sonuçları engellenemeyen sebeplerden ötürü uygun sağlanamaması veya sağlanamamasından, Firma sorumlu değildir.

İşbu sözleşmenin bir parçasını oluşturan firmaya bağlı hizmet tedarikçilerinin ihmali veya dahli sonucunda meydana gelen olası herhangi bir ölüm, yaralanma veya hastalık halinde Firma, Uluslar arası Konvansiyonlar doğrultusunda yükümlülüklerini sınırlar.

Yolcuların ve bagajların deniz yolu ile taşınması, işbu rezervasyon koşulları ile doğrudan ilişkili olan Atina Konvansiyonuna tabi olup, Firmanın deniz yolu ile taşıma esnasında gerçekleşecek herhangi kişisel yaralanma veya bagajların hasar görmesi kapsamındaki yükümlülükleri, adı geçen konvansiyon çerçevesinde belirlenecektir.

Atina Konvansyionu, herhangi bir bireysel yaralanma veya bagajların zarar görmesi halinde Taşıyıcının yükümlülüklerini kısıtlamakta ve özel hükümler getirmektedir.

Bu konvansiyon, hasarın aşağıda belirtilen süre içerisinde firmaya veya taşıyıcıya yazılı olarak bildirilmemesi halinde bagajların yolcuya hasarsız teslim edildiğini kabul eder:

a) tahliyeden ve teslimden önce veya aynı esnada bariz hasar oluşması halinde

b) veya; herhangi bariz bir hasar veya zarar bulunmaması halinde ise, tahliye veya teslimat tarihinden, veya bu gibi bir tahliye ve teslimatın gerçekleştirildiği tarihten sonraki 15 gün içinde.

Atina Konvansiyonu tarafından Firmaya ödenecek olan ücret üzerinden, azami kesinti miktarı Atina Konvansiyonu Madde 8 (4)’te belirtilmek üzere Müşterinin ihmali oranında kesinti uygulanacaktır. Atina Konvansiyonu’nun kopyası, talep üzerine Firmadan temin edilebilir.

Firma deniz taşımacılığından kaynaklanan Müşteri talepleri kapsamında yükümlü olduğu sürece, Firma, söz konusu taşıyıcıya karşı tüm savunma ve dokunulmazlık haklarına ve ilgili Konvansiyonlar kapsamında ise sınırlama hakkına sahip olup, işbu sözleşme kapsamında yer alan hiçbir hükümden feragat etmiş sayılamaz. İşbu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün Atina Konvansiyonu veya zorunlu herhangi yasa kapsamında geçersiz olması halinde, sadece söz konusu hüküm geçersiz olacaktır. Firmanın yükümlülükleri hiçbir şekilde Taşıyıcının yükümlü olduğu Taşıma Koşulları ve/veya ilgili konvansiyon veya mevzuatın üzerinde olmayacaktır. İşbu sözleşme gereğince veya Rezervasyon Koşulları dahilinde, herhangi bir ölüm, yaralanma veya bagajların hasar görmesi veya kaybolması halinde Firmanın Müşteriye karşı olan tüm sorumlukları, her zaman Atina Konvansiyonunda yer alan ölüm ve/veya yaralama kapsamındaki sorumluluk sınırlandırmalarına tabi olacaktır. İşbu sözleşmede yer alan hiçbir hükme bakılmaksızın, Müşterilere yönelik hasar veya tahmin edilen zararlarından, gelir kaybından, kullanım yoksunluğundan, sözleşme hükümlerinin veya diğer herhangi imkanların kullanılamamasından ve doğrudan veya dolaylı benzer hiçbir hasardan Firma sorumlu tutulamaz.

Herhangi bir yaralanma, ölüm, hastalık veya yukarıda belirtilen Atina Konvansiyonu hükümleri kapsamında olmayan diğer taleplerle ilgili olarak, tedarikçilerinin dahli veya ihmalinden kaynaklanan ve Firmaya rücu eden tüm hasar ve zararlar, sigorta, prim ve idari ücretler hariç olmak üzere, azami olarak Müşterinin tur için ödediği bedel oranında ödenir. Söz konusu hasarın bagajların kaybı, zarar görmesi veya diğer bireysel koşulları kapsaması halinde ise, Firmanın sorumluluğu 750 USD (ABD doları) tutarı geçmez. Firma hiçbir şekilde değerli eşyaların kaybolması veya zarar görmesinden sorumlu tutulamaz. Müşteriler, aynı talepleri yinelemek suretiyle Firmadan, tedarikçilerinden ve üçüncü şahıslardan zararın toplamını geçen tazminat talebinde bulunamazlar.

26. TEDARİKÇİLER VE BAĞIMSIZ TEDARİKÇİLER

Pakete dahil olan otel, transfer araçları ve benzeri elemanlar, Firma tarafından yerel tedarikçiler yoluyla sağlanacak olup, söz konusu tedarikçiler yerel operatörler ve/veya alt yükleniciler olabilir. Firma her zaman, saygın ve uygun tedarikçilerle çalışmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Tedarikçilerle ilgili şartlar ve koşullar uygulanacak olup, işbu sözleşme ile doğrudan ilgilidir. Bu şart ve koşullar, tedarikçinin sorumluluklarını sınırlayabilir veya hariç tutabilir. Firma yükümlülüğü, hiçbir tedarikçininkini aşmayacaktır.

Gemi, bağımsız tedarikçi olarak çalışan güverte hizmet sağlayıcılarını taşımaktadır. Sundukları hizmet ve ürünler ekstra olarak tahsil edilir. Bu tedarikçilerin sundukları ürün veya hizmetin performansından Firma veya Taşıyıcı sorumlu değildir.

Bu tedarikçiler doktor, sağlık personeli, kuaför, manikürcü, masöz, fotoğrafçı, animatör, fitness uzmanı, spa personeli, güzellik uzmanı, internet/bilişim personeli veya diğer temsilcilikler, sanat veya diğer müzayede görevlileri, dükkan sahipleri veya hizmet veren diğer kimseler olabilir. Bu tedarikçiler, hizmetlerini sunarken doğrudan Müşteri için çalışmaktadır. Bu gibi tedarikçilerin Müşterilere ürün ve hizmetlerini sunarkenki davranış veya tutumundan Firma veya Taşıyıcı sorumlu değildir.

Liman turu hizmeti sunanlarda dahil olmak üzere, bağımsız tedarikçiler hiçbir zaman Firmanın veya Taşıyıcının temsilcileri olarak davranamaz. Bu tedarikçiler ve davranışlarının kontrolü Firmaya veya Taşıyıcıya ait olmayıp, Firma veya Taşıyıcı bu tedarikçilerin faaliyetlerini üstlenmez veya desteklemez.

Bu tür faaliyetlerden faydalanan tüm Müşteriler, herhangi olası bir ölüm, bireysel yaralanma, hastalık, manevi zarar, psikolojik hasar veya kendi mülklerine gelebilecek tüm zarar ve hasarın tek sorumlusunun söz konusu hizmet sağlayıcı olduğunu kabul eder. Firma veya Taşıyıcı, söz konusu hizmet sağlayıcının faaliyetlerinden veya buna bağlı sonuçlardan hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

27. AYRILABİLİRLİK

İşbu sözleşmede yer alan hükümlerden herhangi birinin aksama, kamu politikasına aykırılık veya diğer sebeplerden dolayı geçersiz olması halinde, söz konusu hüküm işbu sözleşmeden ayrılmış olarak kabul edilecek veya söz konusu Şart ve Koşulların devamını sağlamak için gereken ölçüde değiştirilecektir.

28. VARİSLER VE DEVRALANLAR

İşbu Şart ve Koşullar Firmanın, Müşterinin, bunların temsilcilerinin, tüzel temsilcilerinin, varislerinin ve devralanların menfaatine olup bağlayıcıdır.

29. UYGULANACAK HUKUK

Işbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacak olup; her türlü ihtilafın çözüm yeri İstanbul Kadıköy Mahkemeleri olacaktır.

30. GİZLİLİK POLİTİKASI

Firma, Müşteriye ve beraberinde seyahat eden kişilere ait kişisel bilgileri, talep edilen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçi ve taşıyıcıyla paylaşacaktır. Firma kişisel bilgileri korumak adına tüm çabayı sarf edecektir.

31. GÖRÜNTÜ ALMA VE PAZARLAMA

Müşteri, tur esnasında diğer müşteriler ve/veya Firma görevlileri tarafından çekilen fotoğraf veya video görüntülerinin kısmen veya tamamen kendi görüntüsünü de içerebileceğini kabul etmektedir. Müşteri, bu görüntülerin Firma tarafından çoğaltılabileceğini ve görüntülerin telif ücreti ve çoğaltım izni talep edilmeksizin dünya çapında reklam ve promosyon amaçlarıyla kullanılabileceğini kabul etmektedir.

32. ŞARTLARIN VE KOŞULLARIN GÜNCELLENMESİ

Firma, işbu şart ve koşulları her zaman güncelleme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutmakta olup, bunların takibi Müşterinin sorumluluğundadır. Söz konusu şart ve koşulların güncel haline Firma web-sitesinden ulaşılabilir.

FİRMA : HALİÇ TURİZM SEYAHAT VE ORG.TIC.LTD.STI (GEOGRAPHIKA)

Acıbadem cad. Melahat Apt. No.176 D:10 Üsküdar / İstanbul, Türkiye

Telefon : 0216 418 52 22 / 0216 550 14 00

MÜŞTERİ

Ad-Soyad : ………………………………………………………………

Adres : ………………………………………………………………

Telefon : ……………………………………………………………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir